AURA 9/2023


Ahsen Soomro
16.IX Dzień Ochrony warstwy ozonowej – Skutki zubożenia warstwy ozonowej

 
Kazimierz Górka, Agnieszka Thier
SPOŁECZEŃSTWO 5.0 – Nowa rewolucja przemysłowa

  

Bohdan Łyp
EKOLOGIA – Izotopy promieniotwórcze mogą zanieczyszczać ujęcia wody pitnej

Megan Denny
GOSPODARKA ODPADAMI – Zalety i wady spalania odpadów

 

ODPADY NIEBEZPIECZNE – Utylizowanie, przechowywanie i recykling

  

Kontrola zanieczyszczeń


  
Julian Krzyżanowski
EDUKACJA – Projekt Re_kologia

 

ARTYKUŁ PROMOCYJNY – Gmina Kozienice – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

    

Ewa Gromek-Tyburska, Marek Tyburski
FOTOREPORTAŻ – Koniec lata nad Bałtykiem

  

Marek Kopacki, Barbara Skwaryło-Bednarz
BOTANIKA – Rola roślin odpornych na czasowe braki wody w poprawie bioróżnorodności w ekosystemach

 

Tomasz Żylicz
GOSPODARKA, A PRZYRODA – Wartość usług ekosystemowych

 

Lech Płotkowski
LEŚNICTWO – Drzewa i ludzie

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO – Paul Ehrlich: upadek cywilizacji jest niemal pewny w ciągu dziesięcioleci

 

JUBILEUSZ (9) – 50 lat temu ukazał się pierwszy numer AURY!

 

 

„Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020