AURA 3/2022

 
Jolanta Czudak-Tomaka
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – Na wodę musimy patrzeć kompleksowo

 

Paweł Mirowski
Adaptacja do zmian klimatu priorytetem NFOŚiGW

 

Marek Gromiec
Woda jako problem globalny i krajowy

  

Andrzej Mizera
Wody podziemne – ukryty potencjał dla ludzkości

 

Monika Kalinowska, Agata Goździk
Badania rzek i kanałów z wykorzystaniem nauki obywatelskiej

 

Jolanta Czudak-Tomaka
Woda z mórz i oceanów do picia

  

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO – Zwierzęta hodowlane w antropocenie

  

ARTYKUŁ PROMOCYJNY – Przyjęcie aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym coraz bliżej

 

Olgierd Wieczorek
PRZEMYŚLE PRZYRODĘ NA NOWO – Szaraki

 

Małgorzata Falęcka- -Jabłońska
DRZEWA – Niezwykłe figowce i słodkie figi

    

INWESTYCJE SŁUŻĄCE ŚRODOWISKU – Ekologiczne rozwiązania dla rolnictwa i przemysłu

  

Wacław Romaniuk, Kinga Borek
Wpływ biogazowni rolniczych na rozwój nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa

 

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE – Zieleń miejska