AURA 2/2022

 
Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA – Równanie Ramseya

 

Kinga Borek, Kamil Roman
NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA – Odnawialne źródła energii w przestrzeni miejskiej

 

Jolanta Czudak--Tomaka
Fundusz transformacji energetycznej i przemysłowej

  

Autobusy elektryczne i wodorowe dla polskich miast „Zielony Transport Publiczny” w Praktyce

 

Izabella Majewska
Europejski Zielony Ład jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

 

Sławomir Kiszkurno
Port Czystej Energii dla Gdańska

  

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO – Zwierzęta hodowlane w antropocenie

  

Marta Wąsik, Rafał Simon
Rezerwat przyrody „Ochojec” w Katowicach

 

Olgierd Wieczorek
R-14 zgłoś się!

 

Kamil Andruszkiewicz, Ryszard Tytko
ELEKTROMOBILNOŚĆ – Stacje ładowania samochodów elektrycznych

    

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE – Wyrok Trybunału z 11 listopada 2021 r. w sprawie przemieszczenia zmieszanych odpadów komunalnych z Włoch do Słowenii, C-315/20

  

Maciej Dolny
Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania

 

Daria Danecka
PARAGRAF I ŚRODOWISKO – Podstawa i przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego

  

AKTUALNOŚCI SAMORZĄDOWE