AURA 1/2022

 
Karolina Chowaniec, Kaja Rola
Co łączy skały wulkaniczne Wezuwiusza z polskimi hałdami pohutniczymi? Czyli jak porosty radzą sobie w ekstremalnych warunkach

 

Jolanta Bubak-Lange
Ocena zmienności rodowej świerka pospolitego z Beskidu Śląskiego

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  COP-26 w Glasgow

  

Kamil Andruszkiewicz, Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  Budowa ogniwa PV III generacji z krzemu amorficznego (a-Si) w technologii TOPCon

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Wyrok Trybunału z 28 października 2021 r. w sprawie inwestycji deweloperskiej na terenie siedliska chomika w Wiedniu, C-357/20

 

Piotr Siwek, Zlatimir Zlatev
Rośliny lecznicze w Rodopach Zachodnich

  

Małgorzata Falencka-Jabłońska
DRZEWA  Glediczja trójcierniowa – kłująca osobliwość

  

Jolanta Czudak
NFOŚiGW wspiera finansowo krajową gospodarkę odpadami

 

Olgierd Wieczorek
Trzy ikony

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Rośliny alimentacyjne – czy to był dobry wybór?

    

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Zakaz używania łodzi motorowych w parkach krajobrazowych

  

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA