AURA 12/2021

Full text

 
Mariusz Szmagara, Marek Kopacki, Barbara Marcinek, Barbara Skwaryło- -Bednarz, Agnieszka Jamiołkowska
Róża dzika – cenna roślina w lecznictwie i krajobrazie

 

Dominika Biesiada-Klimczak
Krakowski Holding Komunalny SA– tradycja i nowoczesność

 

Joanna Pałcik ,Wiktoria Sobczyk
Ekoinnowacje w transporcie miejskim na przykładzie Krakowa

  

Gmina Kozienice – wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

Kamil Andruszkiewicz, Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  Ogniwa PV III generacji z krzemu amorficznego (a-Si) budowane w technologii HJT

 

Anna Targosz
Zasady oceny oddziaływania na zdrowie w kontekście ochrony środowiska

  

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Prosumenci

  

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Wyrok Trybunału z 2 września 2021 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w Szwecji, C-22/20

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
DRZEWA  Migdały – niepowtarzalny aromat i smak Świąt Bożego Narodzenia

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Nowy enwironmentalizm w dobie kryzysu środowiskowego

 

Olgierd Wieczorek
Doktorów trzech

   

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Uzgodnienie projektu „przyrodniczej” uchwały rady gminy

  

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

 

KINGA BONENBERG
RECENZJA  Dendrologia