AURA 11/2021

Full text

 
Wiktor Halecki, Tomasz Stachura, Oskar Sycz
Ocena zagrożenia erozją wodną w okolicach Przemyśla

 

Rafał Bielecki
Analiza i ocena jakości powietrza w Miechowie w latach 2018–2020

 

Kamil Andruszkiewicz, Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  Budowa i zasada działania ogniw fotowoltaicznych III generacji

  

VI Forum Green Smart City

 

Kazimierz Górka, Anna Targosz Agnieszka Thier
Ochrona środowiska i zdrowia oraz pomoc społeczna w Polsce w świetle danych statystycznych

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Energia

 

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Wyrok Trybunału z 14 października 2021 r. w sprawie dopłat i gospodarowania na trwałych użytkach zielonych położonych na obszarze przyrodniczo chronionym w Polsce, C-373/20

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
DRZEWA  Drzewo armatnie czyli powiew egzotyki z odległej Ameryki Południowej

 

(kb)
Konferencja nt. problemów intensyfikacji produkcji zwierzęcej

 

Olgierd Wieczorek
Zła rzeka

   

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Granice planetarne i zrównoważona przyszłość ludzkości

  

Daria Danecka
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Obowiązki po stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA