AURA 10/2021

Full text

 
Wiesław Fałtynowicz
O drzewach przydrożnych, czyli czy chłostanie morza chroni statki przed zatonięciem?

 

Patrycja Maria Stępniak, Joanna Pypeć, Barbara Skwaryło-Bednarz, Agnieszka Jamiołkowska, Marek Kopacki, Mariusz Szmagara
Uprawa i wykorzystanie konopi siewnych

 

Małgorzata Osmenda
Wykorzystanie grzybów leczniczych w medycynie

  

Piotr Michalik
Pomagamy i badamy – wyniki badań miodu z Płocka

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
DRZEWA  Jabłoń, w tradycji drzewo poznania dobra i zła

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Ochrona klimatu w USA

 

Kazimierz Górka
Promieniowanie oraz hałas w Polsce w świetle danych statystycznych

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Wyrok Trybunału z 4 marca 2021 r. w sprawie wycinki lasu w Szwecji, zamieszkałego przez gatunki dzikiego ptactwa, C-473/19

 

Rafał Simon, Marta Wąsik
Park Renarda w Strzelcach Opolskich

 

Olgierd Wieczorek
Ptasie móżdżki

   

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Technomasa versus biomasa

  

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko w parku krajobrazowym

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA