AURA 9/2021

Full text

 
Krzysztof Hornicki
Rozszerzona odpowiedzialność producenta w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 

Tomasz Szydłowski
Analiza działalności bobrów w zlewni Zawoi, w miejscowości Krzywa (Beskid Niski)

 

Kazimierz Górka
Ochrona różnorodności biologicznej w Polsce w świetle danych statystycznych

  

Krzysztof Skąpski
Bałtyk umiera przez „czarne złoto rolnictwa”

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
Finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w czerwcu, mimo pandemii

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Katastrofa klimatyczna

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Wyrok Trybunału z 12 maja 2021 r. w sprawie indywidualnego przywozu kawioru do Unii Europejskiej, C-87/20

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
DRZEWA  Morwa biała, czyli historia tkana jedwabiem

 

Olgierd Wieczorek
„Im mądrzej, tym głupiej”

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Ochrona bioróżnorodności albo ekocyd

  

 

 

 

Daria Danecka
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Zbieranie zrzutów poroża

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA