AURA 7-8/2021

Full text

 
Hubert Bednarz, Piotr Szaluś, Jakub Dzikowski, Katarzyna Garbacik, Weronika Kursa, Barbara Skwaryło-Bednarz
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie środowiskowe człowieka – aspekt ekonomiczny

 

Monika Lasia, Wiktoria Sobczyk
Analiza porównawcza pyłowego zanieczyszczenia powietrza dla dużego miasta i wsi

 

Anna Malejka, Hanna Barchańska
Pestycydy – nieodłączny element środowiska

  

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Wyrok Trybunału z 15 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielania informacji o środowisku przez irlandzkie organy władzy sądowniczej, C-470/19

 

Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  Najnowsze rozwiązania techniczne w budowie ogniw fotowoltaicznych

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Postanowienie Wiceprezesa Trybunału z 21 maja 2021 r. w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów w Polsce, C-121/21

 

Patrycja Majewska, Andrzej Żarczyński
Biebrzański Park Narodowy rok po pożodze na tle kampanii „Stop pożarom traw”

 

Joanna Pyłka-Śmiełowska
Chronić – by zabić…

 

Kazimierz Górka
Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej w Polsce w świetle danych statystycznych

 
Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Olej palmowy w Indonezji

 

Piotr Siwek
Turystyka górska w Bułgarii

 

Rafał Simon, Marta Wąsik
Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
DRZEWA  Po szyszkowatych kwiatostanach go poznamy

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Nisza klimatyczna człowieka w obliczu zmian klimatu

 

Olgierd Wieczorek
Rakieta Agassiego

 

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Nadwodny szlak turystyczny przechodzący przez tereny prywatne w parku krajobrazowym

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

 

Kinga Bonenberg
RECENZJA  Zaczęło się od Tatr. Historia i współczesność ochrony przyrody w Polsce