AURA 6/2021

Full text

 
Jan Bodziarczyk
Tajemnice reliktowej sosny z Sokolicy

 

Jerzy Grela, Rafał Kokoszka, Paweł Madej, Magdalena Stępień
Porównanie rezultatów wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód rzecznych w Polsce w II i III cyklu planistycznym

 

Kazimierz Górka
Zanieczyszczenie i ochrona powietrza w Polsce w świetle danych statystycznych

  
Jeziora i rzeki – to nie śmietnik

 
130 lat studiów rolniczych w Krakowie

 

Hubert Bednarz, Piotr Szaluś, Jakub Dzikowski, Katarzyna Garbacik, Barbara Skwaryło-Bednarz
Wpływ zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na zdrowie środowiskowe człowieka – rozważania ogólne

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Dematerializacja

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Postanowienie Wiceprezesa Trybunału z 21 maja 2021 r. w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów w Polsce, C-121/21

 

Olgierd Wieczorek
Krajobraz

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Najlepszy model rozwoju kraju w dobie kryzysu klimatycznego i środowiskowego

 

 

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na obszarze chronionego krajobrazu

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA