AURA 5/2021

Full text

 
Agnieszka Generowicz
Możliwości oceny realizacji założeń circular economy w systemach gospodarki odpadami komunalnymi

 

Kazimierz Szewczyk, Piotr Chrobak
Projektowanie przestrzeni publicznej a gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Kinga Bonenberg
RECENZJA  Analiza zmian stanu środowiska miejskiego w wyniku czyszczenia i mycia ulic w wybranych strefach aglomeracji krakowskiej

  

Kazimierz Górka, Krzysztof Hornicki
Gospodarka odpadami w Polsce w świetle danych statystycznych

 

Aleksandra Siwek
Korespondencja z Grazu. Proekologiczne działania na rzecz ograniczenia odpadów

 

Aleksandra Duda, Wiktoria Sobczyk
Porosty w krakowskich parkach miejskich

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Jeszcze o trwałym rozwoju

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  Wyrok Trybunału z 17 marca 2021 r. w sprawie chwytania ptaków za pomocą lepów we Francji, C-900/19

 

 

Olgierd Wieczorek
Buciory

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
Surmia bignoniowa, urzekająca pięknem kwiatów

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Znaczenie wirusów w życiu na Ziemi i naszym ludzkim

 

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Instalacja fotowoltaiczna w parku krajobrazowym

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA