AURA 4/2021

Full text

 
Kinga Borek, Magdalena Bagińska, Maria Strzelczyk
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - OD CZEGO ZACZĄĆ?

 

Jerzy Grela, Rafał Kokoszka, Paweł Madej, Magdalena Stępień
PODSTAWY METODYCZNE WYZNACZANIA SILNIE ZMIENIONYCH I SZTUCZNYCH CZĘŚCI WÓD RZECZNYCH W POLSCE

 

Brosnisław Janiec
ŚNIEGI ŚWIDNIKA W DWÓCH PÓŁROCZACH ZIMOWYCH 2012/2013 I 2019/2020 (2). WYNIKI BADAŃ W ŚWIETLE EKSPERYMENTU POLOWEGO

  

Kazimierz Górka
WYKORZYSTANIE I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI W POLSCE W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH

 

 

Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  WODÓR – PALIWO NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI - POLSKA STRATEGIA WODOROWA DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2040

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  SKROMNOŚĆ

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  WYROK TRYBUNAŁU Z 3 WRZEŚNIA 2020 R. W SPRAWIE NARUSZENIA PROCEDUR TOWARZYSZĄCYCH PRZEMIESZCZANIU ODPADÓW I PRODUKTÓW UBOCZNYCH MIĘDZY KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ, C-21/19, C-22/19, C-23/19

 

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
OLIWKA EUROPEJSKA, SYMBOL URODY I DŁUGOWIECZNOŚCI REGIONU ŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  DEFORESTACJA I SZANSE LUDZKOŚCI NA PRZETRWANIE

 

Olgierd Wieczorek
DZIURA W NIEBIE

 

Daria Danecka
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  WYŁĄCZENIE DZIAŁKI Z PARKU KRAJOBRAZOWEGO