AURA 3/2021

Full text

 
Elżbieta Koniuszy
PE PRZYJĄŁ POROZUMIENIE W SPRAWIE WODY PITNEJ

 

Halina Podsiadło
BEZ WODY NIE MA ŻYCIA

 

Andrzej Mizera
WODA, CIECZ (NIE)ZWYKŁA

 

Brosnisław Janiec
ŚNIEGI ŚWIDNIKA W DWÓCH PÓŁROCZACH ZIMOWYCH 2012/2013 I 2019/2020

 
POPRAWIA SIĘ JAKOŚĆ POWIETRZA W KRAKOWIE

 

Agnieszka Thier
GOSPODARKA WODNA W POLSCE W ŚWIETLE DANYCH STATYSTYCZNYCH

 

Józef Jeleński, Ewa Leś
LIST OTWARTY DO PREMIERA W SPRAWIE MORATORIUM NA GRODZENIE I REGULACJE RZEK

 

Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  WODÓR – PALIWO NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE  WYROK TRYBUNAŁU Z 20 STYCZNIA 2021 R. W SPRAWIE OGRANICZEŃ W DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU W LANDZIE BADENIA-WIRTEMBERGIA, C-619/19

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Olgierd Wieczorek
WIBRACJE NATURY

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
OXYTREE SZANSĄ OGRANICZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW DZIAŁAŃ CZŁOWIEKA W ŚRODOWISKU

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  ZIMNY PRYSZNIC” NA TEMAT STANU PLANETY – WARUNEK KONIECZNY UNIKNIĘCIA PONUREJ PRZYSZŁOŚCI

 

Daria Danecka
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  OBOWIĄZEK UPRZĄTNIĘCIA BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CHODNIKÓW POŁOŻONYCH WZDŁUŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA