AURA 12/2019

Full text

 
Elżbieta Koniuszy
PROBLEM MARNOWANIA ŻYWNOŚCI

 

Rozmowa z prezesem NFOŚIGW Piotrem Woźnym
NFOŚIGW - OD 30 LAT NAJWAŻNIEJSZE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE

 

Anna Orchel-Szeląg
KONCEPCJA SMART VILLAGE - INTELIGENTNY ROZWÓJ TERENÓW WIEJSKICH

 
Tomasz Jeleński
ZIELONA INFRASTRUKTURA: WŁĄCZENIE PRYWATNEGO SEKTORA

 

Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • ENERGETYKA WIATROWA NA MORZU BAŁTYCKIM

  

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA • TAKI MAMY KLIMAT

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE • WYROK TRYBUNAŁU Z 5 WRZEŚNIA 2019 R. W SPRAWIE OCHRONY ROŚLIN PRZED BAKTERIĄ XYLELLA FASTIDIOSA, C– 443/18

 

Anna Orchel-Szeląg
V FORUM GREEN SMART CITY

  

Janusz R. Mroczek, Karolina Mroczek
WEGETARIANIZM - SPOSÓB ODŻYWIENIA SIĘ CZY COŚ WIĘCEJ?

 

Andrzej Mizera
EKOSYSTEM LEŚNY "UROCZYSKO BUCZYNA"

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO • MIGRACJE ZWIERZĄT W OBLICZU ZMIAN KLIMATU

  

Olgierd Wieczorek
CZARNA JAK DIABEŁ

 
KONFERENCJA PT. "ZACZĘŁO SIĘ OD TATR"

 

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO • WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ŁOWIECKIE

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

 


KRONIKA EKOLOGICZNA

 

Kinga Bonenberg
RECENZJA • ZANIECZYSZCZENIE WÓD W POLSCE. STAN, PRZYCZYNY, SKUTKI. RAPORT