AURA 9/2019

Full text

 
Elżbieta Koniuszy
PLAN PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

 

Monika Załuska
EKONOMICZNE I ZDROWOTNE KOSZTY NISKIEJ JAKOŚCI POWIETRZA - SYTUACJA W POLSCE

 

Wanda Wilczyńska-Michalik, Kinga Borek. Marek Michalik
CZĄSTKI MIKROPLASTIKU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM W KRAKOWIE

 

Piotr Siwek, Andrzej Libik, Iwona Domagała-Świątkiewicz, Andrzej Kalisz, Izabella Krucińska, Michał Puchalski, Danuta Ciechańska, Konrad Sulak
BIODEGRADOWALNE MATERIAŁY WŁÓKNISTE DLA ROLNICTWA

 

Jolanta Zientek-Varga
MAZOWSZE KRÓLUJE

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA • SPRAWIEDLIWOŚĆ EKOLOGICZNA

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE • WYROK TRYBUNAŁU Z 11 LIPCA 2019 R. W SPRAWIE WSPIERANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, C– 180/18. C-286/18. C-287/18

 

Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • ENERGIA GEOTERMALNA - NISKOEMISYJNE CIEPŁOWNICTWO

 

Tadeusz Peter
LAS A OCHRONA PRZYRODY

   

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO • ZMIANY KLIMATU DRASTYCZNIE ZMIENIĄ ROŚLINNOŚĆ ZIEMI

  

Olgierd Wieczorek
ZŁAPAĆ SŁOŃCE

 

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO • WODNY REZERWAT PRZYRODY

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA

 
KRONIKA EKOLOGICZNA

 

Kinga Bonenberg
RECENZJA • PROFESOR STEFAN MICHALIK WE WSPOMNIENIACH