AURA 3/2019

Full text

 
Elżbieta Koniuszy
NEGATYWNE SKUTKI PRODUKCJI DROBIU

 

Jerzy Grela, Paweł Madej
KALIBRACJA HABITATOWEJ METODY WYZNACZANIA PRZEPŁYWÓW ŚRODOWISKOWYCH KORYTOWYCH W POLSCE

 

Janusz R. Mroczek, Mariusz Rudy, Renata Stanisławczyk
PRODUKCJA I SPOŻYCIE MIĘSA A ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

 

Wywiad ze Zbigniewem Karaczunem
MARNOWANIE ŻYWNOŚCI A ZMIANY KLIMATYCZNE. WYRZUCAMY NA POTĘGĘ

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA • SPALANIE ODPADÓW

 

 

Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • WARUNKI PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

 

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE • WYROK TRYBUNAŁU Z 31 MAJA 2018 R. W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWSKO ODWIERTÓW GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE, C– 526/16

 

Anna Sadkowska
DOBRO WSPÓLNE I SOLIDARNOŚĆ JAKO UZASADNIENIE OGRANICZEŃ WPROWADZONYCH USTAWĄ ANTYSMOGOWĄ

  

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO • ZMIANY KLIMATU NAJWIĘKSZYM ZAGROŻENIEM DLA KAWY

  

Olgierd Wieczorek
ROZSYPANE ZADANIA

  

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO • POLOWANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA 

 
KRONIKA EKOLOGICZNA

 

Kinga Bonenberg
RECENZJA • NAUKA O KLIMACIE