AURA 10/2020

Full text

 
Elżbieta Koniuszy
RAPORT "ZEROEMISJNA POLSKA 2050"

 

Jolanta Bubak-Lange
PRZEMIANY AZOTU W GLEBIE - WŁAŚCIWOŚCI GLEB LEŚNYCH W SĄSIEDZTWIE ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN

 

Patrycja Maria Stępniak, Barbara Skwaryło-Bednarz, Marek Kopacki, Agnieszka Jamiłkowska
UPRAWA PORA ORAZ JEGO WARTOŚCI ODŻYWCZE, WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE I LECZNICZE

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE • WYROK TRYBUNAŁU Z 16 LIPCA 2020 R. W SPRAWIE KONFLIKTU INTERESÓW PRZY BUDOWIE DROGI ODDZIAŁUJĄCEJ NA OBSZAR NATURA 2000 WE WŁOSZECH, C- 411/19

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA • PRYWATNA WŁASNOŚĆ W LASACH

  

Ryszard Tytko
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • SŁONECZNE INSTALACJE GRZEWCZE (II)

  

Małgorzata Falencka-Jabłońska
JUBILEUSZ XXXV-LECIA OLIMPIADY WIEDZ EKOLOGICZNEJ I PRACE BADAWCZE NAJLEPSZYCH FINALISTÓW

 

Anna Doroszkiewicz
SMOG TRAWI WIEŚ JANOWO

  

Oliwia Żurawik
OCHRONA POWIETRZA PRZED SZKODLIWĄ EMISJĄ ZANIECZYSZCZEŃ, GŁÓWNIE Z PRZESTARZAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH

 

Natalia Dmitruk
OCHRONA I GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY W HAJNÓWCE

 

Urszula Begiedza
ZANIECZYSZCZENIA A STAN WÓD JEZIORA TRZESIECKO

 

Karolina Rolek
PROBLEM AZBESTU - NA CZYM POLEGA I JAK GO ROZWIĄZAĆ

 

Olgierd Wieczorek
TWORZYWO

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO • GLEBY I ZMIANY KLIMATU

 

Wojciech Radecki
PARAGRAF I ŚRODOWISKO • ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM A OCHRONA PRZYRODY

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA