AURA 1/2021

Full text

 
Elżbieta Koniuszy
Rok 2020 jednym z najcieplejszych w historii

 

Kazimierz Górka
Ochrona środowiska naturalnego w Polsce w świetle danych statystycznych

 

Monika Załuska
Jakość powietrza w domu jednorodzinnym w technologii drewnianej – studium przypadku

 

Adam Habuda
Z ORZECZNICTWA trybunału sprawiedliwości UE  Wyrok Trybunału z 9 września 2020 r. w sprawie przedłużenia zezwolenia na budowę terminalu gazowego w Irlandii w kontekście oddziaływania na obszar Natura 2000, C-254/19

 

Tomasz Żylicz
EKONOMIA ŚRODOWISKA  Cudowne nawrócenia

 

Ryszard Tytko
Odnawialne źródła energii  Wytwarzanie biopaliw silnikowych metodami III generacji

 

Marek Kopacki, Barbara Skwaryło-Bednarz, Agnieszka Jamiołkowska, Iryna Matsiakh, Wojciech Sokołowski
Przegląd gatunków derenia ze szczególnym uwzględnieniem jego agrofagów i ochrony w miejskich terenach zieleni

 

Małgorzata Falencka-Jabłońska
Wiąz – dostojność godna podziwu

 

Olgierd Wieczorek
Chrobry był pierwszy

 

Piotr Skubała
PRZEMYŚLEĆ PRZYRODĘ NA NOWO  Człowiek przyczyną wymierania ssaków, nie klimat

 

Daria Danecka
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wykroczeń określonych w „nowej” ustawie Prawo wodne

 

Daria Danecka
PARAGRAF I ŚRODOWISKO  POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH JAKO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

 

Adam Wieczorek
CIEKAWOSTKI TECHNOLOGICZNE ZE ŚWIATA